Startsida Historia Bilder Nästa träff Provat Länkar Medlem Kontakt  
   
 
Träffar 2020-2021

  2020-05-08 Inställd pga. Covid 19, 2020-09-11 Inställd pga. Covid 19,
2020-11-13 Inställd pga. Covid 19, Årsmöte 2021-02-12 Inställd pga. Covid 19
alla träffar kl.17.30 på Villa Hehrne om inget annat anges.